Ova je slika povezana sa
Događaj #2022-4942
© D A.
Datum 2022-08-13 07:29:00 PDT

Lokacija Etna US
Geografska lokacija 41.6169° / -114.2642°
Visina 2373,764m

AMS Event: 4942-2022, Report #278638 (4942x-2022)