License: All rights reserved
Ova je slika povezana sa
Događaj #2021-6972
© Javor K.
Datum 2021-10-27 05:59:00 CEST

Lokacija SI
Geografska lokacija 46.2397° / 14.5911°
Visina 415,098m

AMS Event: 6972-2021, Report # (6972d-2021)