License: All rights reserved
Ova je slika povezana sa
Događaj #2021-6960
© Javor K.
Datum 2021-10-26 21:00:00 CEST

Lokacija SI
Geografska lokacija 46.2397° / 14.5911°
Visina 415,148m

AMS Event: 6960-2021, Report # (6960c-2021)